October 6th, 2018

close up

Team USSR Weightlifting in Feodosia (1976)


History in Color:


1976 Team USSR Weightlifting (Head coach Igor Kudyukov) in Feodosia (from the archives of P.Korol, left to right):


1st row:

Vladimir Anikin (Riga, 56kg), Alexander Voronin (Kemerovo, 52kg), Valentin Mikhaylov (Voroshilovgrad, 75kg), Sergey Poltoratsky (Kiev, 90kg), Petr Korol (Lvov, 67.5kg);


2nd row:

x, A.Vorobyev (Moscow, coach), Pavel Zubrilin (Minsk, coach), Shlykov (coach), Valery Shary (Minsk, 82.5kg), Yakov Raskin, kid, Nikolay Kolesnikov (Rostov, 60kg), Vladimir Nechipurenko (Dnepropetrovsk, coach), Labadaev (team doctor), Gennady Bessonov (Shakhty, 82.5kg), Vasily Mozheykov (Alma Ata, 110kg);


3rd row:

Vladimir Kaplunov (Khabarovsk, trener), Yury Yablonovsky (Voroshilovgrad, 110kg), x, x, x, x, Rudolf Plukfelder (Shakhty, coach), Igor Kudyukov (Moscow, Head Coach), Yury Zaytsev (Temirtau, 110kg), x, Aslanbek Yenaldiev (Ordzhonikidze, 110+kg).